Vouchers

Voucherprogramma van het CIRCULAR-BIO-netwerk


De deelnemers aan het voucherprogramma en de beschrijving van de projecten zijn samengevat in de brochure die hiervoor is gemaakt.

Deze kunt u hier downloaden.

  

Het voucherprogramma van het INTERREG Germany-Nederland project CIRCULAR-BIO ondersteunt innovatieve ideeën van het MKB voor de implementatie van een circulaire bio-economie die de grensregio tussen Duitsland en Nederland aanpakt. De circulaire bio-economie omvat het aanbieden en gebruiken van biomassa (rest)stromen, processen en principes om producten, processen en diensten te leveren in alle economische sectoren van een duurzame, circulaire economie.

Deze innovatieve ideeën kunnen daarom van invloed zijn op het directe gebruik van biomassa. Bijvoorbeeld (niet uitputtend):

  • Nieuwe of verbeterde methoden voor het gebruik van biomassa (verwerking, analyse, …)
  • Nieuwe producten uit biomassa (ingrediënten, vezels, eiwitten, polymeren, …)
  • Nieuwe recyclingroutes voor biomassa (vooral op het gebied van materiaalgebruik)

De ideeën kunnen echter ook indirect een innovatief gebruik van biomassa mogelijk maken (niet uitputtend):

  • Nieuwe digitale oplossingen voor het volgen en karakteriseren van biogrondstoffen
  • Nieuwe modelleertools voor processen of logistieke concepten
  • Nieuwe digitale oplossingen voor het kopen, verhandelen en verkopen van biomassastromen of producten

Ideeën die door het voucherprogramma worden gepromoot, moeten betrekking hebben op een grensoverschrijdende waardeketen. Er moet dus een concrete verwijzing naar de regio INTERREG Duitsland-Nederland worden getoond en hoe het idee een positief effect heeft op de samenwerking tussen de twee landen in de bio-economie (directe samenwerking, grensoverschrijdende materiaalstromen, gefaciliteerde samenwerking, ontwikkeling van een grensoverschrijdende waardeketen …).


Stuur het aanvraagformulier met alle bijlagen naar vouchers@circular-bio.com. Het is sterk aanbevolen contact op te nemen met CLIB (Duitsland), of het Bio Treat Center (Nederland) voordat u zich aanmeldt, om de geschiktheid van het projectidee te bespreken. Wij helpen u graag bij het samenstellen en invullen van de documenten.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .