Project

Mei 2023

Onderwerpen als duurzaamheid of zelfs het gebruik van milieuvriendelijke en recycleerbare producten spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Maar hoe reageren we op de groeiende vraag naar biomassacomponenten uit verschillende markten om aan deze eisen te voldoen? CIRCULAR-BIO heeft tijdens zijn projectperiode van 2019 tot 2022 antwoorden op deze vraag gegeven door een brug te slaan tussen praktijkmensen uit de landbouw, verwerking, chemie, logistiek, afvalbeheer alsook gemeenten en economische ontwikkelingsagentschappen. Het doel was manieren te vinden om biologische grondstoffen, logistiek en waardeketens over de grenzen heen optimaal met elkaar te verbinden. In de regio werden nieuwe bedrijfsmodellen en netwerken voor waardecreatie bevorderd, waarmee de weg naar een circulaire bio-economie werd geëffend.

In totaal werden 10 projecten in de regio ondersteund met innovatievouchers. Een overzicht van alle gefinancierde innovaties kunt u hier downloaden.

De realisatie van een circulaire bio-economie in de grensregio is sinds begin 2023 verder gevorderd in het vervolgproject Realise-Bio. In dit project wordt het bestaande netwerk uit CIRCULAR-BIO verdiept en uitgebreid en wordt de grensoverschrijdende samenwerking tussen MKB-bedrijven ondersteund met financiële en inhoudelijke middelen. Alle informatie over Realise-Bio is hier te vinden.

Het project werd uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincie Limburg.

 Aspecten als duurzaamheid of het gebruik van milieuvriendelijke en recyclebare producten spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Maar hoe spelen we in op de groeiende vraag naar biomassa componenten uit verschillende markten om aan deze eisen te voldoen? CIRCULAR-BIO wil een antwoord geven op deze vragen. Het Netwerk circulaire bio-economie zal professionals uit de landbouw, de verwerkende industrie, de chemie, de logistiek, het afvalbeheer, de gemeenten en de regionale agentschappen voor economische ontwikkeling op één lijn brengen. De nadruk zal liggen op het identificeren van nieuwe bedrijfsmodellen, het in kaart brengen en analyseren van biogene hulpbronnen en afvalstromen (met inbegrip van geschikte toeleveringsketens) en het bevorderen van kwalificaties. Dit zal leiden tot de vorming van nieuwe bedrijfsmodellen en waardeketens in het interregionale gebied en zal vervolgens de weg vrijmaken voor een circulaire bio-economie.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincie Limburg.