Nieuw

INTERREG Realise-Bio project gestart in Düsseldorf

02 maart 2023

In de eerste week van maart hebben CLIB als hoofdpartner en 7 andere projectpartners het project Realise-Bio officieel gelanceerd.

Het gemeenschappelijke doel zit al in de naam: Realise-Bio wil de circulaire bio-economie en circulaire economie realiseren in de grensregio Duitsland-Nederland.
In het consortium van Duitse en Nederlandse partners zullen we 8 modelprojecten begeleiden en ondersteunen bij het in praktijk brengen van ambitieuze concepten.

Op de startbijeenkomst in Düsseldorf kwamen alle partners samen met de begeleidende Euregio Rijn-Waal om elkaar te leren kennen, administratieve vragen te verduidelijken en de activiteiten van de eerste maanden te plannen.

We zijn nu al blij te kunnen aankondigen dat we het project op 25 april tijdens onze eerste jaarlijkse conferentie aan het publiek zullen presenteren. Naast informatie over het indienen van aanvragen voor modelprojecten kijken we ook uit naar veel inspirerende pitches van vernieuwers uit de grensregio. We zullen binnenkort meer informatie over het evenement publiceren.

We kijken uit naar veel spannende modelprojecten en wensen onszelf en alle deelnemende partners een succesvol project toe.

  

08.11.2022     Circular-Bio Final Conference: Realising the circular bioeconomy in the region

From the left:
Christian Feiler (Ministry of Economic Affairs, Industry, Climate Action and Energy of NRW),
Pierre Raeven (Department of Economic Affairs of the Province of Limburg),
Jan Willem van de Groep (Dutch Programme ‘Building Balance’),
Niklas Hielscher (Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ)


On 8 November 2022, the final conference of the successful INTERREG Deutschland-Nederland network Circular-Bio took place at the Villa Flora at the Brightlands Campus in Venlo. The project was able to promote cross-border activities in the circular bioeconomy and to identify hurdles and challenges that still prevent the development and establishment of cross-border value networks and business models. The extensive Circular-Bio Network, which was established during the project, includes many actors from NRW and the Province of Limburg. Political speakers from both regions were present: In their introductory speeches, Christian Feiler (Ministry of Economic Affairs, Industry, Climate Action and Energy of NRW) and Pierre Raeven (Department of Economic Affairs of the Province of Limburg) emphasised the importance of cross-border cooperation to jointly tread the path of the circular economy and the bioeconomy.

In two insightful keynote speeches, Jan Willem van de Groep (Dutch Programme ‘Building Balance’) and Niklas Hielscher (Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ)) highlighted alternative uses of residual and side streams in different industrial sectors. Jan Willem van de Groep placed a special focus on raw materials for a healthy and sustainable building sector based on biogenic resources. Niklas Hielscher underlined how the climate and energy crises trigger turning points in the energy and chemical industries as well as in agriculture. He further showed how bioeconomy and circularity open up new business models for RWZ and how this affects the value networks from raw materials up to products within the companies supported by RWZ.

Furthermore, the creative and innovative atmosphere of Villa Flora was used to present the Circular-Bio project and its results within the last three years. Sarah Refai gave an overview on the activities and outcomes during the last three years. A major focus was on the voucher projects funded by the project, which addressed a wide range of circular bioeconomy topics, such as the supply and utilisation of biomass or the development of production processes to make products and processes more sustainable. 10 voucher projects that have been supported within Circular-Bio presented their ideas and results to the interested audience in short pitches. The participants selected the most innovative cross-border project on the topic of circular bioeconomy. The winner was the project “Pectin concentration after extraction of coffee berries” by the two CLIB members Pectcof and Fraunhofer UMSICHT. In the project, coffee berries were used as a biomass stream to extract pectins. The technological improvement of the extraction system by using oscillating membrane systems was successful and the project was awarded by the participants of the conference with the Circular-Bio Innovation Award.

The winner of the Circular-Bio Innovation Award was the project “Pectin concentration after extraction of coffee berries” by the two CLIB members Pectcof and Fraunhofer UMSICHT.


The conference was closed by Dennis Herzberg and Marcel Claus, who also gave an outlook on the follow-up project Realise-Bio, which is currently under evaluation by INTERREG. It is planned to start next year and aims to further strengthen the networks established during the Circular-Bio project and to advance the circular bioeconomy in the cross-border region.

The participants of the voucher programme and the description of the projects are summarised in the brochure that was created for this purpose. We have made it available for you to download here.13.03.2021

Een nieuwe reeks evenementen: het innovatiecafé

Het netwerkproject CIRCULAR-BIO, dat gefinancierd wordt door INTERREG Deutschland – Nederland, nodigt u van harte uit voor een nieuwe evenementenreeks. Binnen het project worden actuele knelpunten op het vlak van kringlooplandbouw, circulaire economie en bio-grondstoffen geïdentificeerd en vertaald naar oplossingsrichtingen. Daarnaast bieden we in het project ruimte voor matchmaking tussen ondernemers waarbij we een breed grensoverschrijdend netwerk bieden.

Binnen het project start op korte termijn een nieuwe reeks activiteiten. De zogenaamde Innovatie-cafe’s. In deze wat meer kleinschalige bijeenkomsten willen we voortbouwen op de succesvolle ontwikkelingen die vorig jaar zijn gestart om nieuwe grensoverschrijdende waardeketen in de bio-economiesector in de grensregio Duitsland-Nederland te identificeren, te promoten en te implementeren. Vanuit een grote diversiteit aan partijen is afgelopen jaar tijdens een aantal werksessies (over grondstoffen, randvoorwaarden en productontwerp) toegewerkt naar een aantal uitdagingen in de markt. Deze uitdagingen zijn vertaald naar kleinere digitale innovatie-cafe’s waarin we meer concreet proberen de uitdagingen van ondernemers en/of ketens te vertalen naar nieuwe innovatieve samenwerking.

In kleinere groepen krijgen deelnemers de kans om een vraag of uitdaging te introduceren om vervolgens verder te brainstormen met zeer specifieke partners die kunnen bijdragen aan oplossingsrichtingen. Voortvloeiend uit deze sessies kunnen nieuwe initiatieven en / of consortia ontstaan die via zogenaamde innovatie-vouchers door CIRCULAR-BIO voor een deel financieel ondersteund kunnen worden. Meer informatie kunt u hier vinden.

Actuele informatie over de evenementenreeks vindt u onder “Evenementen”.


16.04.2020 EUREGIO

90 deelnemers aan virtuele kick-off INTERREG D-NL project Circular Bio

 

Op woensdag 15 april vond de kick-off van het project Circular Bio plaats in de vorm van een videoconferentie. Voor het MKB in het INTERREG D-NL-programmagebied zijn vouchers tot 20.000 euro beschikbaar, waarvan 50% via het project kan worden gefinancierd, als het project gericht is op innovatief gebruik van biomassa en bijdraagt aan een grensoverschrijdende waardeketen.

Grensoverschrijdende bedrijfsmodellen

In een duurzame biocirculaire economie vormen grondstoffen en producten een gesloten kringloop. Reststromen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen, halffabrikaten en producten. Maar hoe reageren we op de groeiende vraag naar biomassa componenten? Het CIRCULAR-BIO netwerk wil een brug slaan tussen professionals uit de landbouw, de verwerkende industrie, de chemie, de logistiek, het afvalbeheer, de gemeenten en regionale organisaties voor economische ontwikkeling. Het doel is om nieuwe grensoverschrijdende bedrijfsmodellen in de euregio te ontwikkelen. Meer informatie over het project en de euregionale partners is te vinden op https://circular-bio.com/nl/

(https://euregio-rmn.de/90-deelnemers-aan-virtuele-kick-off-interreg-d-nl-project-circular-bio/)