Imprint & Privacybeleid

Imprint

CLIB – Cluster Industrielle Biotechnologie e.V.
Völklingerstraße 4 40219 Düsseldorf
e-mail: info@clib-cluster.de
Telefoon: +49 211 418 737 27
Fax: +49 211 67931 49

Gemachtigd vertegenwoordiger van het bestuur: Dr. Karl-Heinz Maurer
Rechtbank van Düsseldorf: de plaatselijke rechtbank van Düsseldorf
Registratienummer: VR 9863
Verkoopbelasting ID: DE265096462  

 

Privacybeleid

Verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming (VO (EU) 2016/679):

Cluster Industrielle Biotechnologie 2021 e.V.
Völklingerstraße 4
40219 Düsseldorf
e-mail: info@clib-cluster.de
Telefoon: +49 211 67931-37
fax: +49 211 67931-49
Gemachtigd vertegenwoordiger van het bestuur: Dr. Karl-Heinz Maurer
Rechtbank van Düsseldorf: de plaatselijke rechtbank van Düsseldorf
Registratienummer: VR 9863
Verkoopbelasting ID: DE265096462

 

Het gebruik van onze publieke pagina’s is altijd anoniem.
Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet momenteel in wezen onbeveiligd is. Het kan niet worden uitgesloten dat de overgedragen gegevens door onbevoegden worden opgemerkt.
Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet veiligheidslacunes vertoont, zodat een volledige bescherming tegen toegang door derden onmogelijk is.

 

Juridische grondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), en, in het geval van gegevensontvangst/contact buiten deze website, artikel 6, lid 1, onder f), van de basisverordening inzake gegevensbescherming. Onze zorg in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) (rechtmatig belang) van de basisverordening inzake gegevensbescherming is om met u te communiceren over kwesties die relevant zijn voor de vereniging en om u de relevante informatie te verstrekken.

 

Cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website om meervoudig gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/internetverbindingseigenaar te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Ze dienen om onze aanwezigheid op het internet en onze aanbiedingen te optimaliseren. Dit zijn meestal zogenaamde “sessiecookies”, die na afloop van uw bezoek weer worden verwijderd.
In sommige gevallen geven deze cookies echter informatie om u automatisch weer te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om onze aanbiedingen te optimaliseren en de toegang tot onze site voor u te vergemakkelijken.
U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
De “networking tool” networking.clib-cluster.de slaat een sessiecookie op om u ingelogd te houden: IP-adres, de referrer en de handtekening van de browser. Daarnaast worden er error logs opgeslagen, die ook het IP kunnen bevatten. De twee logboeken worden 14 dagen lang opgeslagen en vervolgens automatisch gewist. Back-ups worden een maand lang opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

 

Servergegevens

Om technische redenen worden onder andere de volgende gegevens, die uw internetbrowser aan ons of aan onze webspace-provider doorgeeft, geregistreerd (zogenaamde serverlogbestanden):

– Browsertype en -versie
– Gebruikt besturingssysteem
– Website van waaruit u ons bezoekt (verwijzende URL)
– Website die u bezoekt
– Datum en tijd van uw toegang
– Uw Internet Protocol (IP) adres.

Deze anonieme gegevens worden apart van de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen en maken het dus niet mogelijk om conclusies te trekken over een bepaalde persoon. Ze worden geëvalueerd voor statistische doeleinden om onze aanwezigheid op het internet en onze aanbiedingen te kunnen optimaliseren.
Op de site www.circular-bio.com worden de logbestanden gedurende 1 maand bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. In logbestanden worden onder andere het IP-adres, de gebruikte browser, de tijd en datum en het systeem dat de bezoeker van de site gebruikt, opgeslagen. Alleen gepseudonimiseerde IP-adressen van bezoekers van de website worden opgeslagen. Op webserverniveau gebeurt dit door een IP-adres 123.123.123.XXX op te slaan in plaats van het eigenlijke IP-adres van de bezoeker, bijvoorbeeld 123.123.123.123, in het logbestand, waarbij XXX een willekeurige waarde tussen 1 en 254 is. Het is niet langer mogelijk om een persoonlijke referentie vast te stellen.
Back-ups worden gecodeerd en worden 14 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.

 

Newsletter

Wij bieden u de mogelijkheid om u per e-mail te abonneren op onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over onze aanbiedingen. Om onze nieuwsbrief te ontvangen heeft u een geldig e-mailadres nodig. Wij controleren het door u ingevulde e-mailadres om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk de eigenaar bent van het door u ingevulde e-mailadres of dat de eigenaar geautoriseerd is om de nieuwsbrief te ontvangen. De gegevens die in deze e-mail worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Het zal niet worden doorgegeven aan derden. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, wordt ook niet uitgevoerd. U kunt uw abonnement op deze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Details zijn te vinden in de bevestigingsmail en in elke individuele nieuwsbrief.

 

Gegevensaanvaarding/contact buiten deze website

Als u ons uw persoonlijke gegevens op een andere manier toestuurt dan via deze website (overhandiging van visitekaartjes, contact opnemen via e-mail etc.) of als uw gegevens door ons worden verzameld via publiek toegankelijke bronnen, dan verwerken en bewaren wij uw gegevens elektronisch. Dit gebeurt ten behoeve van de individuele communicatie met u over projectrelevante onderwerpen. Uw gegevens worden opgeslagen tot het verlies van interesse in informatie.
Voor zover dit nodig is voor het realiseren van gezamenlijke projectdoelen, worden uw persoonlijke gegevens door CIRCULAR-BIO doorgegeven aan haar projectpartners. Als we externe dienstverleners als verwerkers gebruiken, worden uw gegevens ook aan hen doorgegeven.

 

Contact opnemen met 

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail en/of via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dit geval wordt de door de gebruiker verstrekte informatie opgeslagen voor de verwerking van zijn contactpersoon. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, wordt ook niet uitgevoerd.

 

Informatie/annuleren/verwijderen

Op basis van de federale wet op de gegevensbescherming kunt u gratis contact met ons opnemen voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens en het corrigeren, blokkeren, verwijderen of herroepen van een verleende toestemming. Wij willen u erop wijzen dat u het recht hebt om onjuiste gegevens te laten corrigeren of persoonlijke gegevens te laten verwijderen als er geen wettelijke verplichting bestaat om dergelijke gegevens te bewaren.

 

uw rechten

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking en -opslag te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping. U heeft het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht om deze, indien nodig, te laten corrigeren of verwijderen, of om de beperking van de verwerking te eisen. Bovendien hebt u het recht om de gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een derde partij. Neem in deze gevallen contact met u op, u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw gegevens.

 

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner