Project

Aspecten als duurzaamheid of het gebruik van milieuvriendelijke en recyclebare producten spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Maar hoe spelen we in op de groeiende vraag naar biomassa componenten uit verschillende markten om aan deze eisen te voldoen? CIRCULAR-BIO wil een antwoord geven op deze vragen. Het Netwerk circulaire bio-economie zal professionals uit de landbouw, de verwerkende industrie, de chemie, de logistiek, het afvalbeheer, de gemeenten en de regionale agentschappen voor economische ontwikkeling op één lijn brengen. De nadruk zal liggen op het identificeren van nieuwe bedrijfsmodellen, het in kaart brengen en analyseren van biogene hulpbronnen en afvalstromen (met inbegrip van geschikte toeleveringsketens) en het bevorderen van kwalificaties. Dit zal leiden tot de vorming van nieuwe bedrijfsmodellen en waardeketens in het interregionale gebied en zal vervolgens de weg vrijmaken voor een circulaire bio-economie.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincie Limburg.