Nieuw

16.04.2020 EUREGIO

90 deelnemers aan virtuele kick-off INTERREG D-NL project Circular Bio

Op woensdag 15 april vond de kick-off van het project Circular Bio plaats in de vorm van een videoconferentie. Voor het MKB in het INTERREG D-NL-programmagebied zijn vouchers tot 20.000 euro beschikbaar, waarvan 50% via het project kan worden gefinancierd, als het project gericht is op innovatief gebruik van biomassa en bijdraagt aan een grensoverschrijdende waardeketen.

Grensoverschrijdende bedrijfsmodellen

In een duurzame biocirculaire economie vormen grondstoffen en producten een gesloten kringloop. Reststromen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen, halffabrikaten en producten. Maar hoe reageren we op de groeiende vraag naar biomassa componenten? Het CIRCULAR-BIO netwerk wil een brug slaan tussen professionals uit de landbouw, de verwerkende industrie, de chemie, de logistiek, het afvalbeheer, de gemeenten en regionale organisaties voor economische ontwikkeling. Het doel is om nieuwe grensoverschrijdende bedrijfsmodellen in de euregio te ontwikkelen. Meer informatie over het project en de euregionale partners is te vinden op http://circular-bio.com/nl/

(https://euregio-rmn.de/90-deelnemers-aan-virtuele-kick-off-interreg-d-nl-project-circular-bio/)