Nieuw

13.03.2021

Een nieuwe reeks evenementen: het innovatiecafé

Het netwerkproject CIRCULAR-BIO, dat gefinancierd wordt door INTERREG Deutschland – Nederland, nodigt u van harte uit voor een nieuwe evenementenreeks. Binnen het project worden actuele knelpunten op het vlak van kringlooplandbouw, circulaire economie en bio-grondstoffen geïdentificeerd en vertaald naar oplossingsrichtingen. Daarnaast bieden we in het project ruimte voor matchmaking tussen ondernemers waarbij we een breed grensoverschrijdend netwerk bieden.

Binnen het project start op korte termijn een nieuwe reeks activiteiten. De zogenaamde Innovatie-cafe’s. In deze wat meer kleinschalige bijeenkomsten willen we voortbouwen op de succesvolle ontwikkelingen die vorig jaar zijn gestart om nieuwe grensoverschrijdende waardeketen in de bio-economiesector in de grensregio Duitsland-Nederland te identificeren, te promoten en te implementeren. Vanuit een grote diversiteit aan partijen is afgelopen jaar tijdens een aantal werksessies (over grondstoffen, randvoorwaarden en productontwerp) toegewerkt naar een aantal uitdagingen in de markt. Deze uitdagingen zijn vertaald naar kleinere digitale innovatie-cafe’s waarin we meer concreet proberen de uitdagingen van ondernemers en/of ketens te vertalen naar nieuwe innovatieve samenwerking.

In kleinere groepen krijgen deelnemers de kans om een vraag of uitdaging te introduceren om vervolgens verder te brainstormen met zeer specifieke partners die kunnen bijdragen aan oplossingsrichtingen. Voortvloeiend uit deze sessies kunnen nieuwe initiatieven en / of consortia ontstaan die via zogenaamde innovatie-vouchers door CIRCULAR-BIO voor een deel financieel ondersteund kunnen worden. Meer informatie kunt u hier vinden.

Actuele informatie over de evenementenreeks vindt u onder “Evenementen”.


16.04.2020 EUREGIO

90 deelnemers aan virtuele kick-off INTERREG D-NL project Circular Bio

 

Op woensdag 15 april vond de kick-off van het project Circular Bio plaats in de vorm van een videoconferentie. Voor het MKB in het INTERREG D-NL-programmagebied zijn vouchers tot 20.000 euro beschikbaar, waarvan 50% via het project kan worden gefinancierd, als het project gericht is op innovatief gebruik van biomassa en bijdraagt aan een grensoverschrijdende waardeketen.

Grensoverschrijdende bedrijfsmodellen

In een duurzame biocirculaire economie vormen grondstoffen en producten een gesloten kringloop. Reststromen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen, halffabrikaten en producten. Maar hoe reageren we op de groeiende vraag naar biomassa componenten? Het CIRCULAR-BIO netwerk wil een brug slaan tussen professionals uit de landbouw, de verwerkende industrie, de chemie, de logistiek, het afvalbeheer, de gemeenten en regionale organisaties voor economische ontwikkeling. Het doel is om nieuwe grensoverschrijdende bedrijfsmodellen in de euregio te ontwikkelen. Meer informatie over het project en de euregionale partners is te vinden op http://circular-bio.com/nl/

(https://euregio-rmn.de/90-deelnemers-aan-virtuele-kick-off-interreg-d-nl-project-circular-bio/)